Tôm hùm Alaska

1-7kg/con
Giá: 1.105.000

Cá mặt quỷ

1-1.5kg/con
Giá: 1.495.000

Tôm hùm Alaska

1-7kg/con
Giá: 1.105.000

Sò huyết cỡ nhỡ

size 40-50 con/kg
Giá: 260.000

Tôm hùm đỏ

1 - 1,2kg/ con
Giá: Liên hệ
-17%

Tôm sú

size 35
Giá: 599.000 499.999

Tôm sú

size 30
Giá: Liên hệ
-17%

Tôm hùm bông

1 - 1,2kg/ con
Giá: 599.000 499.999

Tôm hùm xanh

400 -500g/con
Giá: Liên hệ
-17%

Tôm hùm bông

1 - 1,2kg/ con
Giá: 599.000 499.999

Tôm sú

size 30
Giá: Liên hệ
-17%

Tôm sú

size 35
Giá: 599.000 499.999

Tôm khô

Size 30
Giá: Liên hệ

Tôm khô

Size 30
Giá: Liên hệ

Tôm khô

Size 30
Giá: Liên hệ
Mới

Tôm khô

size 30
Giá: Liên hệ

Cá mặt quỷ

1-1.5kg/con
Giá: 1.495.000

Tôm hùm Alaska

1-7kg/con
Giá: 1.105.000

Bào ngư sống

100-120g/con
Giá: 1.105.000

Ốc hoàng hậu

1-5kg/con
Giá: 650.000