Công ty CP Chứng khoán VIX

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX

Lựa chọn thành công

Công ty CP Chứng khoán VIX

Mở tài khoản trực tuyến
Công nghệ eKYC hiện đại

Nhanh chóng - Tiện lợi - Bảo mật

Công ty CP Chứng khoán VIX
Technology
Technology
DATX DATX
Mobile App Mobile App
Copytrade Copytrade
Web trading Web trading

Công nghệ số

Dựa trên nền tảng công nghệ số, VIX tập trung vào tốc độ và nâng cao trải nghiệm đầu tư chứng khoán của Khách hàng.

QR CODE

Quét QR tải app

Hoạt động & Dịch vụ

VIX

Môi giới chứng khoán

Là nghiệp vụ mà VIX đứng ra đại diện, bảo vệ quyền lợi của khách hàng. VIX sẽ tiến hành các giao dịch, theo dõi, phân tích thông tin...

Môi giới chứng khoán

VIX

Bảo lãnh phát hành

Là nghiệp vụ mà VIX đứng ra đại diện, bảo vệ quyền lợi của khách hàng. VIX sẽ tiến hành các giao dịch, theo dõi, phân tích thông tin...

Bảo lãnh phát hành

VIX

Lưu ký chứng khoán

Là nghiệp vụ mà VIX đứng ra đại diện, bảo vệ quyền lợi của khách hàng. VIX sẽ tiến hành các giao dịch, theo dõi, phân tích thông tin...

Lưu ký chứng khoán

VIX

Tư vấn đầu tư

Là nghiệp vụ mà VIX đứng ra đại diện, bảo vệ quyền lợi của khách hàng. VIX sẽ tiến hành các giao dịch, theo dõi, phân tích thông tin...

Tư vấn đầu tư

Liên hệ
Liên hệ

Bạn cần VIX hỗ trợ?

VIX sẵn sàng giúp đỡ miễn phí mọi lúc mọi nơi