Khai vị

Khai vị

Nộm hoa chuối bắp bò

Món khai vị kích thích vị giác thực khách với hoa chuối sần sật, thịt bò mềm, lạc bùi...

Khám phá thêm
Đậu phụ tẩm hành

Dữ liệu đang được cập nhật!

Khám phá thêm
Ngô chiên
1701-2023

Ngô chiên

Dữ liệu đang được cập nhật!

Khám phá thêm