Tôm hùm Alaska

1-7kg/con
Giá: 1.105.000

Tôm hùm Alaska

1-7kg/con
Giá: 1.105.000

Tôm sú size 30

0.03kg/ con
Giá: 416.000

Tôm tích (bề bề)

0.05-0.1kg/ con
Giá: 507.000

Tôm hùm đỏ

1 - 1,2kg/ con
Giá: Liên hệ
-17%

Tôm sú

size 35
Giá: 599.000 499.999

Tôm sú

size 30
Giá: Liên hệ
-17%

Tôm hùm bông

1 - 1,2kg/ con
Giá: 599.000 499.999
-17%

Tôm hùm xanh

400 -500g/con
Giá: 599.000 499.999